کد تقلب بازی ها

رمز بازیjust cause 2
نویسنده : رضا - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳٩٠
 

کد تقلب یا رمز بازی JUSTCAUSE2

 

 

 1_این بازی رمز نوشتاری نداردتعجب!ولی برای رمز زدن ترفند داردچشمک.

 2_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
کدتقلب GTA liberty city
نویسنده : رضا - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

کد تقلب یا رمز بازی GTA Liberty city

 

روش فعال کردن رمز:

1_ دکمه ی بالا را دوبارکلید کنید تامنوی  شمارگرفتن موبایل بیاید.

2_ وسپس رمز رانوشته وتماس می کیرید.

3_ واگر رمز بگیردیک نوشته کوچک بالای صحفه می اید وصدادینگ.چشمک

4_ وپس از زدن رمز ذخیره میشود در موبایل و دیگر نیاز به دباره نوشتن رمز نیست.لبخند

5_برای آوردن رمز ذخیره شده موبایل را آورده وبه منو رفته وگذینه آخر رفته و روی رمز کلیک کند تا فعال شود .نیشخند

6_ مشغول تلفنوخط فاصله را ننویسیدمشغول تلفن

رمز های GTA Liberty city

1_ماشین Bullet GT:.......................................

9666-555-227

2_چتر نجات :.......................................

7272-555-359

3_اسنایپر و ریفل با تیر انفجاری:.......................................

2526-555-486

4.خون و جلیقه ضد گلوله و پیشرفته شدن سلاح ها:....................................

0100-555-482

5.خون و جلیقه ضد گلوله :.......................................

0100-555-362

6.سلاح های پیشرفته :.......................................

0100-555-486

7.سلاح های قدیمی:.......................................

0150-555-486

8.از بین بردن حالت تحت تعقیب یاضد پلیس:...................................

0100-555-267

9.افزایش درجه تحت تعقیب:................................

0150-555-267

10.تغییر آب و هوا:.......................................

0100-555-468

11.ماشینAnnihilat :.......................................

0100-555-359

12.ماشینJetmax:.......................................

0100-555-938

13.ماشینNRG-900 :.......................................

0100-555-625

14.ماشینSanchez :.......................................

0150-555-625

15.ماشینCognoscenti :.......................................

0142-555-227

16.ماشینSuper GT :.......................................

0168-555-22

17.ماشینTurismo :.......................................

0147-555-227

18.ماشینComet:.......................................

0175-555-227

20.تانک:.......................................
8265-555-272

 21.موتور:.......................................

3273-555-625

22.موتور:.......................................

0200-555-625

23.قایق:.......................................

0150-555-938

24.هلی کوپتر:.......................................

2899-555-359

25.ماشینFIB Buffalo :.......................................

0100-555-227

26.گزینش متفاوت سلاح ها:.......................................

0100-555-267

27.Super Punch:.......................................

2666-555-276

 

نیشخند....نیشخند....نیشخند....نیشخند....نیشخند....لبخند

 

 این هم تمام رمزبازی GTA liberty city یادت نره نظر بدهیچشمک

 رمز هربازی را که خواستین در نظر دهید بنویسید تا  رمز بازی را در سایت بنویسمیول


 
 
کد تقلب کانتر 1.6
نویسنده : رضا - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

 کد تقلب بازی کانتر1.6


روش فعال کردن رمز کانتر:

 

1_دکمه((پ )) رادر صحفه کلید بزنید.

2_و رمز  "sv_sheats 1"رابنویسیدوبرای تاید رمز دکمه ((Enter)) بزنید.

3_ وبعد"sv_restart 1" رابنویسید وبازهم ((Enter))رابزنید.

4_وبعد رمزها را بنویسید.

5_وراستی برای تکرار رمز قبلی دکمه((tab))را بزنید.

6_دقت کنید فاصله وخط فاصله رمز ها راحتمی بگذارید.عینک

کد تقلب های کانتر 1.6

1.پرش بلند :(عدد 800تا 1 میزان پرش است هرچه کمتر بلندتر) ................................

SV_gravity800

2.رد شدن از دیوار :...........................................................................................

noclip 1

3.نامرئی شدن:...............................................................................................

notarget

4.جان بی نهایت یا کم شدن عصر تیر:..................................................................

god

5.جمجمه ها از اسمانمی بارند(بعضی کانتر ها):....................................................

impulse 99

6.همه جا گوشت ادم می ریزه:(بعضی کانتر ها).....................................................

impulse 102

7.آتشی شدن جلوی اسلحه:.............................................................................

interp

8.تیر به دنبال دشمن میره:.................................................................................

sv_clienttrace

9.برای شروع مجدد بازی :..................................................................................

sv_restart 1

10.اضافه کردن bot(آدم)به تروریست:....................................................................

bot_add_t  

11.اضافه کردنbot(آدم)به کانتر:...........................................................................

bot_add_ct

12.میزانbot(آدم):(0:آسان1:متوست:2:سخت.......................................................

bot_difficulty 0

13.نمایش قاب سیمی دنیا:...............................................................................

mat_wireframe 1

 نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...

این بود بهترین رمز های کانتر........عینک

وراستی ممکن است بعضی رمز ها اجا نکن!!!!!!!!!یول