کد تقلب بازی ها

کدتقلب GTA liberty city
نویسنده : رضا - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

کد تقلب یا رمز بازی GTA Liberty city

 

روش فعال کردن رمز:

1_ دکمه ی بالا را دوبارکلید کنید تامنوی  شمارگرفتن موبایل بیاید.

2_ وسپس رمز رانوشته وتماس می کیرید.

3_ واگر رمز بگیردیک نوشته کوچک بالای صحفه می اید وصدادینگ.چشمک

4_ وپس از زدن رمز ذخیره میشود در موبایل و دیگر نیاز به دباره نوشتن رمز نیست.لبخند

5_برای آوردن رمز ذخیره شده موبایل را آورده وبه منو رفته وگذینه آخر رفته و روی رمز کلیک کند تا فعال شود .نیشخند

6_ مشغول تلفنوخط فاصله را ننویسیدمشغول تلفن

رمز های GTA Liberty city

1_ماشین Bullet GT:.......................................

9666-555-227

2_چتر نجات :.......................................

7272-555-359

3_اسنایپر و ریفل با تیر انفجاری:.......................................

2526-555-486

4.خون و جلیقه ضد گلوله و پیشرفته شدن سلاح ها:....................................

0100-555-482

5.خون و جلیقه ضد گلوله :.......................................

0100-555-362

6.سلاح های پیشرفته :.......................................

0100-555-486

7.سلاح های قدیمی:.......................................

0150-555-486

8.از بین بردن حالت تحت تعقیب یاضد پلیس:...................................

0100-555-267

9.افزایش درجه تحت تعقیب:................................

0150-555-267

10.تغییر آب و هوا:.......................................

0100-555-468

11.ماشینAnnihilat :.......................................

0100-555-359

12.ماشینJetmax:.......................................

0100-555-938

13.ماشینNRG-900 :.......................................

0100-555-625

14.ماشینSanchez :.......................................

0150-555-625

15.ماشینCognoscenti :.......................................

0142-555-227

16.ماشینSuper GT :.......................................

0168-555-22

17.ماشینTurismo :.......................................

0147-555-227

18.ماشینComet:.......................................

0175-555-227

20.تانک:.......................................
8265-555-272

 21.موتور:.......................................

3273-555-625

22.موتور:.......................................

0200-555-625

23.قایق:.......................................

0150-555-938

24.هلی کوپتر:.......................................

2899-555-359

25.ماشینFIB Buffalo :.......................................

0100-555-227

26.گزینش متفاوت سلاح ها:.......................................

0100-555-267

27.Super Punch:.......................................

2666-555-276

 

نیشخند....نیشخند....نیشخند....نیشخند....نیشخند....لبخند

 

 این هم تمام رمزبازی GTA liberty city یادت نره نظر بدهیچشمک

 رمز هربازی را که خواستین در نظر دهید بنویسید تا  رمز بازی را در سایت بنویسمیول