کد تقلب بازی ها

کد تقلب کانتر 1.6
نویسنده : رضا - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

 کد تقلب بازی کانتر1.6


روش فعال کردن رمز کانتر:

 

1_دکمه((پ )) رادر صحفه کلید بزنید.

2_و رمز  "sv_sheats 1"رابنویسیدوبرای تاید رمز دکمه ((Enter)) بزنید.

3_ وبعد"sv_restart 1" رابنویسید وبازهم ((Enter))رابزنید.

4_وبعد رمزها را بنویسید.

5_وراستی برای تکرار رمز قبلی دکمه((tab))را بزنید.

6_دقت کنید فاصله وخط فاصله رمز ها راحتمی بگذارید.عینک

کد تقلب های کانتر 1.6

1.پرش بلند :(عدد 800تا 1 میزان پرش است هرچه کمتر بلندتر) ................................

SV_gravity800

2.رد شدن از دیوار :...........................................................................................

noclip 1

3.نامرئی شدن:...............................................................................................

notarget

4.جان بی نهایت یا کم شدن عصر تیر:..................................................................

god

5.جمجمه ها از اسمانمی بارند(بعضی کانتر ها):....................................................

impulse 99

6.همه جا گوشت ادم می ریزه:(بعضی کانتر ها).....................................................

impulse 102

7.آتشی شدن جلوی اسلحه:.............................................................................

interp

8.تیر به دنبال دشمن میره:.................................................................................

sv_clienttrace

9.برای شروع مجدد بازی :..................................................................................

sv_restart 1

10.اضافه کردن bot(آدم)به تروریست:....................................................................

bot_add_t  

11.اضافه کردنbot(آدم)به کانتر:...........................................................................

bot_add_ct

12.میزانbot(آدم):(0:آسان1:متوست:2:سخت.......................................................

bot_difficulty 0

13.نمایش قاب سیمی دنیا:...............................................................................

mat_wireframe 1

 نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...نیشخند...

این بود بهترین رمز های کانتر........عینک

وراستی ممکن است بعضی رمز ها اجا نکن!!!!!!!!!یول